BPSOLUTIONS Automatic Recovery Tester

BPSOLUTIONS Automatic Recovery Tester

Let’s BART your backup!

 

Kunnen uw backups succesvol teruggezet worden?

Als het gaat om uw laatste verdedigingslinie, moet uw back-up herstelbaar zijn. Vanwege de beperkte tijd en het ontbreken van geautomatiseerde testfunctionaliteit wordt het testen van de back-ups die worden teruggezet echter vaak overgeslagen. Maar bent u er zeker van dat u in geval van een ramp -of misschien een ransomware-aanval- uw back-ups met succes kunt herstellen?

Terwijl sommige back-upoplossingen een kwestie van geautomatiseerde back-uptesten bieden, laten andere beheerders niet de vervelende taak over om handmatige back-uptests uit te voeren, te loggen en de resultaten te rapporteren.

Volgens Datacore, only 50% van het IT personeel is er zeker van dat ze backup binnen de SLA kunnen terugzetten.
32% van de IT beheerders testen hun backup systemen niet op regelmatige basis.

 

De meeste ingebouwde back-up tests zijn beperkt tot in-back-up tests die niet daadwerkelijk gegevens herstellen, maar in plaats daarvan tijdelijk een virtuele machine opstarten vanaf de back-up opslag. Hoewel het beter is dan niet te testen, geven deze tests geen real-world inzicht in de werkelijke herstelduur, aangezien daadwerkelijke herstelbewerkingen de virtuele machine terugschrijven naar de productieomgeving.

Een andere beperking van deze ingebouwde testmethoden is dat ze worden gezien vanuit een back-up-inventaris-perspectief in tegenstelling tot een IT-omgevingsperspectief. Met andere woorden, laten we testen wat we in onze back-up hebben en niet wat we in onze eigenlijke IT-omgeving hebben.

Deze beperkingen en hun beperkte flexibiliteit bestaan omdat ingebouwde testoplossingen niet vanaf de grond af worden opgebouwd, maar achteraf worden toegevoegd.

BART automatiseert uw backup & recovery tests

BART automatiseert hersteltesten. Dus geen handmatige, tijdrovende werkzaamheden meer om ervoor te zorgen dat alle back-ups herstelbaar zijn in geval van een calamiteit. BART zorgt ervoor dat u ‘s nachts kunt slapen en u zich geen zorgen hoeft te maken of u uw back-up met succes kunt herstellen.

BART bevat de volgende functies en kenmerken:

 • BART vindt ontbrekende virtuele machines in de back-up
 • BART detecteert problemen met herstelprestaties op virtuele machines
 • BARTS rapporteert en slaat de resultaten zo op dat ze makkelijk vindbaar zijn via de ingebouwde zoekmogelijkheden.
 • BART kan virtuele machines selecteren om te testen uit statische lijsten, de daadwerkelijke bron of een combinatie van beide.
 • Test elke week uw productiemachines en elke maand de rest van de omgeving, u bepaalt wat en wanneer u test met BART.
 • De resultaten zijn daadwerkelijke herstelacties die de herstelduur in de praktijk weerspiegelen en de netwerkgeïsoleerde opstartbaarheid van de virtuele machine die door BART wordt getest

Waarom kiezen voor BART van BPSOLUTIONS?

BPSOLUTIONS Automatic Restore Tester (BART) biedt real-world inzicht in uw daadwerkelijke herstelmogelijkheden en valideert deze tegen de SLA’s waaraan u moet voldoen.

 • Wat BART je kan vertellen over je backup omgeving:
   • Staan alle VM’s in de back-up?
   • Kan de back-up worden hersteld en vervolgens worden opgestart?
   • Kan het herstel binnen de SLA worden voltooid?

   

 • BART kan ondersteunen bij:
   • Internal audits
   • ISO audits (bijvoorbeeld ISO 27001)
   • Herstelprestaties over lange perioden controleren

   

 • BART helpt voorkomen van:
   • Mislukte herstelacties wanneer ze nodig zijn
   • Handmatig testen, controleren en rapporteren van resultaten

   

 • BART bart geeft je controle over het testen en rapporteren en ondersteunt de volgende back-upomgevingen:
   • IBM’s Spectrum Protect for Virtual Environments
   • Veeam backup and replication en werkt met alle Veeam licenties.
   • Rubrik

Meer informatie?

Meer weten over hoe BART voor jou kan werken? Neem dan contact met ons op.